Kontakt

Nudimo pravnu pomoć pri sređivanju dokumentacije (vlasničkih listova, lokacijskih i građevinskih dozvola).